Ekipi ynë

Directly below shot of multiethnic medical team stacking hands over white background

Ekipi ynë mbështetet nga një numër ekspertësh të Bashkimit Evropian, të cilët ofrojnë një përvojë dhe ekspertizë të gjerë në modelet e praktikave më të mira të hartimit të masave në luftën kundër korrupsionit.

Our Team

The leading persons of our project from Austria, Germay and Albania

Project Leader

Helmut Weichhart

Junior Project Leader

Peter Weis

Resident Twinning Advisor

Detlef Kreutzer

Mid Term Expert

Kimmo Vikman

Mid Term Expert

Lena Andersson

RTA Assistant

Nevila Hoxha

RTA Assistant

Arnisa Tepelija