Forumi i Nivelit të lartë Kundër Korrupsionit

Forumi i Nivelit të lartë Kundër Korrupsionit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Detlef Kreutzer, folës në panelin kryesor të Forumit të nivelit të lartë Kundër Korrupsionit, organizuar nga Prezenca e OSBE në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore në funksionin e tij si Koordinator Kombëtar Kundër Korrupsionit, me dt. 9 Dhjetor, dita ndërkombëtare kundër Korrupsionit.

Duke tërhequr edhe një herë vëmendjen në rëndësinë e këtij fenomeni, Z. Kreutzer, Këshilltari Rezident i Projektit më të madh të financuar nga BE për anti-korrupsionin, e mbylli fjalimin e tij me këto tre fjali: “Korrupsioni është një sistem. Korrupsioni e ka një sistem. Prandaj, mënyra e vetme për ta luftuar është me një sistem. Ju faleminderit!”

About the author

Arnisa Tepelija administrator

Leave a Reply