Tryezë e Rrumbullakët “IMPLEMENTIMI I NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR ILDKPKI”

Tryezë e Rrumbullakët “IMPLEMENTIMI I NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR ILDKPKI”

RTA i Projektit te Binjakëzimit kundër Korrupsionit Z. Detlef Kreutzer, Zj. Ekspertja Afatmesme Lena Andersson dhe Eksperti Afatshkurter Z. Mario Oßwald në Tryezën e Rrumbullakët mbi “IMPLEMENTIMIN E NJË SISTEMI TË RI ELEKTRONIK PËR INSPEKTORIATIN E LARTË PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESIT” e organizuar nga ACTION AGAINST ECONOMIC CRIME IN ALBANIA (AEC – Albania), si pjesë e Projektit Horizontal Facility, e bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. 

 

           

About the author

Arnisa Tepelija administrator

Leave a Reply