Yearly Archive 2018

(English) The Judge

Leider ist der Eintrag nur auf Anglishte Amerikane verfügbar.

InMotion AC Film Tour

See the Anti-Corruption Film Competition at

http://acalbania.eu/en/inmotion-film-tour/

Run against Corruption

Are you fed up with corruption? 
Are you ready to take on the fight against corruption?
Are you ready to support those who fight corruption?
Then let’s run together against corruption! 
Together we can win the fight!

WHEN: 03 November 2018, 5pm
WHERE: Lake of Tirana (Shëtitorja Lasgush Poradeci/„Diga“)
WHY: To take on the fight against corruption!
WHO: YOU, the European Union Delegation to Albania, the Ministry of Justice, the Municipality of Tirana and many more

Register now for 5km or 10km:
www.run-against-corruption.eu

After registration you will get a free running t-shirt that you can collect at Europe House (Blv. Deshmoret e Kombit, Pallati i Kongreseve, Tiranë) during the following office hours: 02 November 2018, 12-16pm & 03 November 2018, 15-16:30pm. The free running t-shirt is your admission ticket for the participation in the running event.

Takimi i peste i Komitetit Drejtues te Projektit te Binjakezimit kunder Korrupsionit

 

 

Te Premten, me dt 04.05.2018, ne ambientet e Ministrisë së Drejtësisë, u organizua Mbledhja e Pestë e Komitetit Drejtues të Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit të financuar nga Bashkimi Evroipian, me pjesëmarrjen e Ministres, Zj. Etilda Gjonaj, dhe këshilltares Zj. Vilma Petro, drejtuesve të Projektit te Binjakëzimit nga Austria dhe Gjermania, Mag. Helmut Weichhart dhe Z. Peter Weis, Këshilltarit Rezident të Projektit të Binjakëzimit, Z. Detlef Kreutzer, Shefit të Bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian, Z. Mario Mariani, këshilltarit të Kryeministrit për Anti-Korrupsionin, Z. Pirro Vengu,  si dhe të tjerë përfaqësues nga institucionet përfituese si: Ministria e Drejtësisë, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Kontrolli i Lartë i Shtetit, si dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Përfaqësues nga Këshilli i Europës dhe OSBE ishin gjithashtu të pranishëm.

Në takim u diskutua situata aktuale e luftës kundër korrupsionit në prag të vendimit të Këshillit Evropian për hapjen e negociatave me BE, progresi i bërë deri më tani si dhe sfidat e së ardhmes në këtë fushë. Në mënyrë të veçantë u diskutua kontributi i Projektit të Binjakëzimit në ndihmë të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit – Ministrise së Drejtësisë, sidomos lidhur me Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit si dhe Planin e Veprimit 2018 – 2020. Në nivel teknik u diskutua në mënyrë interaktive progresi i projektit gjatë këtij tremujori si dhe planifikimi i aktiviteteve në vazhdim,p për secilin nga 8 Komponentët.

 

 

Mbledhja e katërt e Komitetit Drejtues të Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit

 

 

Me dt. 10 Janar 2018 u organizua mbledhja e katërt e Komitetit Drejtues të Projektit të Binjakëzimit kundër #KorrupsJOn -it , ku morën pjesë liderët austriakë dhe gjermanë të projektit të binjakëzimit, përfaqësues të lartë nga institucionet qendrore e të pavarura publike, Delegacioni i Bashkimit Evropian si dhe përfaqësues nga Këshilli i Evropës. Takimi u kryesua nga Zj. Teuta Vodo, Zv. Ministre e Drejtësisë, me pjesëmarrjen e Z. Pirro Vengu, Këshilltar i Kryeministrit për Anti-Korrupsionin. Aty u diskutua kalimi i mandatit të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit Ministrisë së Drejtësisë në Shtator 2017, strukturat e reja të ngritura pranë Ministrisë së Drejtësisë me qëllim përmbushjen e këtij misioni, rëndësia e bashkëpunimit ndër-institucional në këtë fushë si dhe rishikimi i strategjisë anti-korrupsion dhe planit të punës bazuar mbi të, me fokus në disa fusha kyçe. U përmendën modele suksesi në luftën kundër korrupsionit, të tilla si Inspektoriati Qendror me reformën e propozuar të inspektimeve të bazuara në vlerësimin e riskut. Në vazhdim u prezantua dhe diskutua progresi i projektit këtë gjashtë-mujor si dhe sfidat e ardhshme në punën e përbashkët me Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit (ILDKPKI), Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Kontrollin e Lartë të Shtetit (KLSH), Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KDIMDP), si dhe bashkëpunimi aktual dhe i ardhshëm me ASPA-n (Shkolla Shqiptare e Administratës Publike) në lidhje me trajnimet e përbashkëta.

ToT te ASPA

 

U finalizua me sukses këtë javë ne ambientet dhe me mbështetjen e ASPA-s (Shkollës Shqiptare të Administratës Publike) trajnimi i trajnerëve të ardhshëm në fushën e konfliktit të interesit; me pjesëmarrjen e ekspertëve të nivelit të lartë shqiptarë në fushën e konfliktit të interesit, ekspertëve gjermanë të Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit, si dhe përfaqësues nga ILDKPKI ( Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit). Qëllimi final i përgatitjes së trajnerëve të ardhshëm në këtë fushë ështe organizimi në vazhdim i një cikli trajnimesh për autoritetet përgjegjëse për parandalimin dhe trajtimin e rasteve të konfliktit të interesit.