Daily Archive 17/05/2017

Korrupsioni- një sfidë për ju

 

 

Korrupsioni- një sfidë për ju : ky ishte titulli i leksionit sensibilizues që u mbajt nga Z. Herbert Steiner eksperti afatmesëm  i Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit. Leksioni iu prezantua në mënyrë interaktive studentëve të vitit të dytë të studimeve bachelor në Drejtësi dhe Ekonomi në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Çështje lidhur me përkufizimin e korrupsionit, perceptimin e korrupsionit, bazën ligjore shqiptare kundër korrupsionit, çështje ligjore në këtë fushë, si dhe gjinia dhe korrupsioni u trajtuan e u vunë në diskutim.