Monthly Archive maj 2017

“Gjinia dhe Korrupsioni”: leksion ne Universitetin Europian te Tiranes

 

Me 19 Maj 2017 studentët e degës Sociologji-Antropologji Sociale në Universitetin Europian të Tiranes asistuan në leksionin me temë: Gjinia dhe korrupsioni. Është më e vështirë të korruptohet një femër se një mashkull? A ndikon korrupsioni ne progresin drejt barazisë gjinore? A mund të kthehet sensibilizimi për barazinë gjinore në një mjet për të luftuar korrupsionin? Këto ishin çështjet e hedhura për diskutim nga Zj. Lena Andersson, eksperte afatmesme e Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit me një eksperiencë të gjerë demokratizimi në detyra të ndryshme në vende të ndryshme: në Suedi, në vendet mbas perdes së hekurt, shtete të dobëta në Afrikë, vende të shkatërruara nga lufta si Afganistani dhe shtete të rrënuara si Haiti.

Beautiful Albania

Part 1

Part 2

Korrupsioni- një sfidë për ju

 

 

Korrupsioni- një sfidë për ju : ky ishte titulli i leksionit sensibilizues që u mbajt nga Z. Herbert Steiner eksperti afatmesëm  i Projektit të Binjakëzimit kundër Korrupsionit. Leksioni iu prezantua në mënyrë interaktive studentëve të vitit të dytë të studimeve bachelor në Drejtësi dhe Ekonomi në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Çështje lidhur me përkufizimin e korrupsionit, perceptimin e korrupsionit, bazën ligjore shqiptare kundër korrupsionit, çështje ligjore në këtë fushë, si dhe gjinia dhe korrupsioni u trajtuan e u vunë në diskutim.

 

TAC ne panairin e Asistences Evropiane

 

 

Me dt 10 Maj, ne kuadrin e javes se Europes, u organizua Panairi i Asistences Evropiane ne ambientet e EU Info Center, ku u prezantua Projekti Twinning kunder Korrupsionit.

 

Workshop-i mbi financat e partive politike dhe fushatave elektorale

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me dt 10 Maj 2017 u zhvillua nga projekti i Binjakëzimit kundër Korrupsionit në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) në Tiranë workshop-i mbi financat e partive politike dhe fushatave elektorale, me fokus sjelljen e praktikave më të mira të BE në institucionet tona. Ky workshop u drejtua nga Z. Arne Koitmae, zv/kryetar i Zyrës Shtetërore Elektorale në Estoni, me mbështetjen e Z. Kimmo Vikman, drejtues i komponentit të projektit për Financat e Partive Politike. Workshopi trajtoi në mënyre interaktive mbikeqyrjen dhe kontrollin në praktikë të financave të partive si dhe studimin e rasteve të veçanta duke evidentuar rolin monitorues të organeve kompetente në Estoni dhe Shqipëri, ne bashkepunim edhe me organet e tjera ligjzbatuese. Pjesemarrës ishin punonjës nga Departamenti Juridik dhe Departamenti i Financave të KQZ.