Monthly Archive shkurt 2017

Takim mbi shkembimin e praktikave kunder korrupsionit!

Shkembimi i praktikave me te mira kunder -it ndermjet institucioneve pergjegjese ne Shqiperi dhe Kosove, me pjesemarrjen e TAC.