Monthly Archive dhjetor 2016

Forumi i Nivelit të lartë Kundër Korrupsionit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Detlef Kreutzer, folës në panelin kryesor të Forumit të nivelit të lartë Kundër Korrupsionit, organizuar nga Prezenca e OSBE në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore në funksionin e tij si Koordinator Kombëtar Kundër Korrupsionit, me dt. 9 Dhjetor, dita ndërkombëtare kundër Korrupsionit.

Duke tërhequr edhe një herë vëmendjen në rëndësinë e këtij fenomeni, Z. Kreutzer, Këshilltari Rezident i Projektit më të madh të financuar nga BE për anti-korrupsionin, e mbylli fjalimin e tij me këto tre fjali: “Korrupsioni është një sistem. Korrupsioni e ka një sistem. Prandaj, mënyra e vetme për ta luftuar është me një sistem. Ju faleminderit!”

GRECO dhe Këshilli i Evropës – Kundër Korrupsionit

 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, presidenti i Grupit të Shteteve Kundër Korrupsionit i Këshillit të Europës (GRECO), Marin Mrčela, dha sot deklaratën e mëposhtme:

“Të luftosh korrupsionin nuk është vetëm çështje e të bërit të ligjeve të reja, por gjithashtu çështje etike dhe sjelljeje individuale dhe kjo shpesh implikon ndryshime në mendjet dhe zemrat e njerëzve.

Korrupsioni dëmton ekonominë duke influencuar negativisht rritjen e mundshme ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës, si në sektorin publik edhe atë privat. Ai minon besimin në institucionet demokratike dhe kërcënon të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës.

Korrupsioni i bën shoqëritë tona më pak të barabarta dhe më të drejta.

Kur praktikat korruptive konsiderohen të pranueshme ose nuk ndëshkohen, kufijtë mes asaj që është e mirë dhe e keqe, etike dhe jo etike apo qoftë edhe kriminale, bëhen të turbullt. Besimi ynë në vlerat demokratike, në rëndësinë e integritetit, dobësohet.

Ne duhet të rrisim ndërgjegjësimin e secilit individ mbi efektet shkatërruese të korrupsionit dhe të tregojmë pse duhet ta refuzojmë atë; pse nuk ka vend për të në shoqëritë tona.“

GRECO ka publikuar një video për të kontribuar në rritjen e ndërgjegjësimit rreth shkaqeve të korrupsionit dhe nevojës për ta luftuar atë me vendosmëri.

http://www.coe.int/en/web/portal/-/international-anti-corruption-day-9-december